برش واترجت بهترین گزینه برای ایجاد وخلق طرح های تزئینی

برش واترجت بهترین گزینه برای ایجاد وخلق طرح های تزئینی

برش واترجت بهترین گزینه برای ایجاد وخلق طرح های تزئینی ، لوگوها بر روی دیوار ها، کف ها و ایجاد اشکال مختلف بر روی انواع سنگ ها، مرمر، گرانیت و برش کاشی می باشد .بسیاری از طراحان برای ایجاد و